Matematik-miraklet 2030

At et barn har sit eget tal-sprog ses ved at spørge en 3årig ”Hvor mange år næste gang?”. Svaret kommer straks med 4 fingre løftet. Men med protest, hvis de samles to og to: ”Det er ikke 4, det er 2 toere.” Så barnet skelner mellem eksistens og essens. Barnet ser, hvad der eksisterer i rum og tid, bundter med to i rum, optalt til to i tid. Så barnets tal-sprog bygger på 2-dimensionale bundt-tal med enheder, som skolen kunne bygge videre på i stedet for at påtvinge barnet 1-dimensionale linje-tal uden enheder, der bygger på den påstand, at 2 + 1 er 3 altid, og ikke kun hvis enhederne er ens. Dette til trods for at 2par + 1 er 5. Denne selvskabte og selvrefererende ’matema-tisme’ uden enheder er altid sand indenfor, men sjældent uden for skolen. Ved at lade essensen kvæle eksistensen, kvæler matematismen også barnets eget tal-sprog og medfødte talsans. Hvorved skolen i stedet for almen tal-kyndighed skaber tal-blindhed og faglig eksklusion, der så senere kan medføre problemer inden for både det personlige og sociale liv. En skandale som kan forvandles til et mirakel ved at bruge barnets egne bundttal med enheder til fx at spørge: ”6 7ere = ? tiere”, eller modsat “5 tiere = ? 7ere”, og “2 3ere + 4 5ere = ?”, eller modsat ”2 3ere + ? 5ere = 4 8ere”. Samt indrømme, at matematik med enheder bare bliver så let, for så er der kun fire slags tal i verden: ens og uens styktal, der opsamles med gange og plus, samt ens og uens pertal, som opsamles med potens og integration. Og som opdeles med de modsatte regnearter: dele og minus, samt rod og logaritme og differentiation.

Detaljer:

Hvad er matematik, og hvorfor skal vi lære det? spurgte min niece i 8. klasse

Matematik som MangeMatik er bare så let

Matematik med to spillekort eller flere

www.MATHeCADEMY.net

MrAlTarp YouTube videoer.

Workshop video: Flexible Bundle Numbers Develop the Childs Innate Mastery of Many

Pris hos Saxo kr. 90,- / kr. 60,-