Skole-miraklet 2030

Fra 2030 er skolens opgave at gøre børn og unge endnu mere selvhjulpne, end de allerede er, gennem en primær-skole for børn og en sekundær-skole for unge, med hver deres lærere og ledere, som i resten af verden. Her mættes barnets nysgerrighed på sin omverden med fængende fortællinger om samfund og tale-sprog, samt om natur og tal-sprog fortalt af først én så to trygge hønemorlærere, der som ekstra forældre kender deres børns individuelle egenskaber, som i resten af verden. Og her støttes den unges nysgerrighed på sig selv ”Hvem er jeg, hvad kan jeg?” med daglige lektier i selvvalgte boglige eller praktiske halvårshold sammen med en mester-lærer, som kun underviser i sit hovedfag. Og som har eget lokale til sine 5-6 daglige halvårshold, der bydes indenfor med et: »Velkommen, alle har et talent, og det næste halvår vil vi sammen forsøge at afdække og udvikle dit personlige talent. Går det godt, siger vi ‘good job’, du har talent, gå videre med det. Hvis ikke siger vi ‘good try’, du har mod til at prøve kræfter med noget ukendt, så nu finder vi noget andet, du kan prøve kræfter med det næste halvår.” Og lærerne vil strømme tilbage til skolerne med en skolereform 2030, hvis vi nu vælger det, vi skulle have valgt i 1975, en Nordamerikansk todelt skole i stedet for en sovjetisk enhedsskole hvor stavnsbånd til årgangen medfører tvangsklasser med ti veldokumenterede plager: støj, mobning, fravær, bundkarakterer, snyd, druk, flugt til privatskoler, vikarer, mistrivsel og et for lavt fødselstal, da drenge er to år bagud i udvikling.

Detaljer:

www.MellemSkolen.net & Individrettet og talentudviklende 2030 skole & Planudkast til en todelt skole & Skolereform 2020 skrevet år 2000

Linjeopdelt eller blokopdelt skole, YouTube

Stop affolkningen med en individ-rettet skole, YouTube

Pris hos Saxo kr. 65,- / kr. 45,-