EnergiSkandalen

Forside, denne e-bog er under udarbejdelse

Energiudryddelses-skandalen kommer af, at grøn kernekraft negligeres som den eneste realistiske energikilde, da 80-90% af energien forsvinder, ved at lade Power-to-X producere brugbar strøm fra sol og vind. Altså næsten lige så meget som de 100%, der forsvinder i hele eller halve år under et stort vulkanudbrud eller et meteornedslag.

Energiudryddelse kan forebygges ved at stoppe anlæggelse af flere sol- og vindenergi anlæg, samt ved at indstille alle større anlægsarbejder som fx Lynetteholmen, Kattegatbroen og udvidelse af Aarhus Havn.

Den grønne omstilling sikres så ved at tegne en tiårig kontrakt med kernekraftværkerne i de gammel-danske områder Skåne, Halland, Blekinge og Holsten, og dermed forhindre, at de nedlukkes. Det giver tid til at bygge en grøn formeringsreaktor til at udvinde ekstra energi af værkernes restprodukter, og gøre disse mindre radioaktive.

Kronik-forslag: Vindkraft, drøm eller mareridt Fuld kronik her

Lad os udnytte gammel-Danmarks kernekraftværker i Skåne, Halland, Blekinge og Holsten.
Desværre medfører omdannelse af energi altid et energitab. Og enkle skole-beregninger viser, at ved omdannelse af svingende el fra møller til konstant el fra naturgaskraftværker tabes 80-90%. Kernekraft er den realistiske grønne energiform.
Vindkraft er en smuk drøm. Der er kraft i luften, når den bevæger sig. Bare vi kunne overføre vindens kraft til vores maskiner, som jo også skal bevæge sig?
Og det kan vi, for vindmøller overfører netop bevægelse fra blæst til maskiner. Blot synd, at det ikke blæser hele tiden. Bare vi havde et sted, hvor det gør det?
Og det har vi, i kraftværker, hvor der er en stadig blæst af damp fra varmsiden til koldsiden. Blot synd, at kraftværker også producerer CO2. Bare vi havde et kraftværk, der ikke gør det?
Og det har vi, i kernekraftværker, der frigør bevægelse ved at spalte tunge kerner. Blot synd, at spaltningsprodukterne er radioaktive med lang halveringstid. Bare vi kunne udvinde energi af dem også?
Og det kan vi, i formeringsreaktorer. Blot synd, at Europas to reaktorer ligger i Rusland. Bare vi kunne bygge en reaktor i Vesteuropa også?
Og det kan vi, for Glatvedområdet på Djursland var reserveret til landets første kernekraftværk for 50 år siden. Blot synd at der uddannes alt for få ingeniører i Danmark. Bare vi kunne sikre, at hver anden dreng er ingeniør som 22årig.
Og det kan vi. Vi skal bare tilbyde drenge en ren drengeklasse i syvende klasse, så de slipper for at blive ringeagtet af pigerne, der er to år foran i udvikling. Og så de kan tage folkeskolens afgangsprøver allerede efter 8. klasse for at forsætte direkte på en toårig ingeniørforskole med hovedvægt på de tekniske STEM-fag (Science, Technology, Engineering, Mathematics), som mange lande allerede har indlagt på deres skoler.
Så, hvad er det, vi venter på, hvorfor tøver vi?

REO står for Ren Energi Oplysning
Bøger om kernekraft på Saxo.com