HavneSkandalen

Maxi-skibet Morten Mærsk i Aarhus midi-havn den 15.9.22, knapt halvt lastet. Så resten må sendes med klima-belastende lastbiler, indtil MaxiHavn Glatved bygges.

Havne-skandalen Aarhus 2022, Aarhus Midi-havn som ladeplads for Hamborg, eller som Maxi-havn ved Glatved? (2022)

Man skulle tro at Aarhus har en containerhavn, når man ser de mange lastbiler til havnen. Og når man vil bygge en Marselistunnel under Aarhus til endnu flere lastbiler. Om onsdagen kommer der så et 19k maxi-skib med plads til19.000 containere. Som hverken er helt eller halvt lastet. Kun de mindre containerskibe fra Hamborg er fuldt lastet, men det øger jo bare antallet af opstablede containere, der venter på fødeskibe. Så Aarhus Havn er åbenbart kun en ladeplads, ligesom Faxe Ladeplads. Hvorfor? Fordi den er en midi-havn med kun14 meters dybde, hvor nutidens 19k og 24k maxi-skibe kræver 16 og 17 meter. Maxi-skibenes containere skal altså først til maxi-havnen i Rotterdam, så til Hamborg og derfra via en ladeplads i Lübeck eller Aarhus til et fødeskib til Østeuropa. Det involverer mange lastbiler, der overbelaster både vejnet, klima og miljø. Og som dermed er i modstrid med EU’s to transportdirektiver: fra land til vand samt bæredygtig og smart mobilitet. Aarhus bør derfor udvise rettidig omhu og gøre som Stockholm, der byggede en ægte maxi-havn 50 km mod øst ved Norvik. Tilsvarende kan Aarhus nu bygge sin maxi-havn ved Glatved på Djursland i stedet for at udvide i bredden.